Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al HOTELULUI LEUL DE AUR, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

www.hotelleuldeaur.ro este site-ul oficial al TECNOSTAR CONSULTING SRL, cu sediul social în Sebeș, Str Lucian Blaga nr 8, Județul Alba, denumită în cele ce urmează “HOTEL LEUL DE AUR”, operator de date cu caracter personal. (în continuare “ HOTEL LEUL DE AUR” sau “noi“).
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă încurajăm să contactați Responsabilul HOTEL LEUL DE AUR cu protecția datelor prin poștă sau curier la adresa Sebeș, Str Lucian Blaga nr 8, Județul Alba – cu mențiunea: în atenția Responsabilului HOTEL LEUL DE AUR cu protecția datelor, department Marketing.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Datele cu caracter personal prelucrate, după caz, pe site-ul pe www.hotelleuldeaur.ro, sunt urmatoarele:

Numele și prenumele,Data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă,
Adresa de domiciliu/reședință,
Telefonul, e-mail,
Date privind situația profesională, ocupația, funcția, locul de muncă,
Date privind studiile.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Temeiul legal al prelucării
Datele tale cu caracter personal, colectate prin intermediul prezentului site, precum si in alte situatii vor fi procesate numai daca: este necesar pentru indeplinirea unei obligatii legale a sau pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte sau in baza unui interes legitimal HOTEL LEUL DE AUR sau daca avem consimtamantul tau.
In ceea ce priveste datele colectate ca urmare a accesarii site-ului de catre tine sau ca urmare a completarii formularului de contact la categoria Contact, sau ca urmare a transmiterii CV-ului tau la categoria Cariere pntru legalitatea prelucrarii avem nevoie de consimtamantul tau expres pentru ca datele cu caracter personal solicitate, precum si alte informatii solicitate, precum si orice informatii furnizate si completate de tine, chiar nesolicitate, sa intre in baza de date a HOTEL LEUL DE AUR pentru a fi prelucrate exclusiv in vederea scopului pentru care au fost transmise.Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între HOTEL LEUL DE AUR și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Scopul prelucării
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar in scopuri specifice, explicite si legitime. In ceea ce priveste datele colectate prin intermediul acestui site, ele vor fi prelucrate pentru a putea raspunde solicitarilor, informatiilor, sesizarilor, comenzilor, sprijinul cerut de tine, etc. prin intermediul formularului de contact, de la sectiunea Contact, precum si pentru a putea procesa solicitarea ta de participarea la un internship sau aplicarea pentru un post disponibil, prin intermediul sectiunii Cariera. De asemenea, fiecare accesare a site-ului de catre tine, va fi folosita pentru verificarea si pastrarea unei evidente a numarului de accesari, ip-ul, colecate prin intermediul Google Analytics, Google Tag Manager, Cod Google Remarketing, Facebook Pixel.
Aceste informatii sunt prelucrate in interesul tau si in scopul de a veni in intampinarea nevoilor tale, fie pentru a raspunde la intrebari sau nelamuririle tale, fie la reclamatii privind calitatea produselor sau alte reclamatii, fie pentru a-ti putea oferi servicii personalizae si oferte specifice, promotii, pentru a-ti putea furniza produse sau informari, sa pentru a putea implica in campaniile HOTEL LEUL DE AUR care iti ofera prosibilitatea castigarii unor premii si produse, etc.

Activitatile de prelucrare
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, iar activitatile de prelucrare pot consta in: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
Vom pastra datele tale cu caracter personal atata timp cat este necesar pentru scopurile care sunt prelucrate datele pentru a ne conforma dispozitiilor legale. Vom desfasura periodic sesiuni de reizuier a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar.
Prin urmare, HOTEL LEUL DE AUR va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

HOTEL LEUL DE AUR nu transmite altor entitati sau persoane din tari terte sau organizatii internationale datele cu caracter personal incredintate, fiind posibil insa sa le dezvaluim fie societatilor imputernicite, contractori ai HOTEL LEUL DE AUR sau autoritatilor si institutiilor publice, in interiorul Spatiului Economic European, pentru realizarea scopului in care au fost colectate, urmatoarelor categorii de destinatari, care apoi vor prelucra datele personale numai in cadrul acestor scopuri:
Colaboratorilor: respectiv agentii de publicitate, de marketing si de promovarea: sa ne ajute sa livram si sa analizam eficacitatea campaniilor si promotiilor noastre publicitare de exemplu, partenerii nostri de incredere care va pot folosi datele personale pentru a va oferi serviciile si/sau produsele pe care le-ati solicitat, si furnizorii de servicii,
Alte parti daca: este cerut de lege sau necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor legale ale HOTEL LEUL DE AUR, catre autoritati, institutii publice, instante judecatoresti, etc., in scopul respectarii legii, in cazul unor tranzactii (fuziuni, absorbtii) sau alte activitati societare, cum ar fi cesionarea unei parti a activitatii, consolidare, reorganizare, etc.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.
Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail: office@leuldeaur.com. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.
Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.
Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Accesul
Puteți să ne cereți:
• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
• dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
• acestea au fost prelucrate ilegal; sau
• ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
• pentru respectarea unei obligații legale; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor.

Restricționarea prelucrării datelor
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
• avem consimțământul dvs.; sau
• pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
• pentru a proteja drepturile HOTEL LEUL DE AUR sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Opoziția
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
• produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
• vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
• ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
• este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
• se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Securitatea prelucrării datelor
HOTEL LEUL DE AUR prelucreaza datele cu caracter personal cu un deplin simț al responsabilitatii luând și măsuri tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător potențialelor riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, pentru a le proteja împotriva accesului sau utilizării ilegale sau neautorizate, precum și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorarii datelor.
Masurile de securitate luate includ printre altele pseudonimizarea sau criptarea datelor cu caracter personal, capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică, un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacitatii măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
Rețelele sociale
Dacă va fi utilizat un portal/website HOTEL LEUL DE AUR un anumit login de conectare al unei rețele sociale (de exemplu contul Facebook), HOTEL LEUL DE AUR va înregistra datele cu caracter personal disponibile precum și istoricul pe această rețea socială însemnând, folosirea acestuia reprezentând consimțământul expres și neechivoc și acordul expicit cu privire comunicarea datelor tale cu caracter personal înregistrate de HOTEL LEUL DE AUR prin intermediul portalului său.
Vă reamintim că publicarea pe site-urile de socializare poate avea anuminte consecințe, inclusiv pentru confidențialitatea ta sau a persoanelor ale căror date de comunicati, fiind pe deplin responsabili pentru ce publicați, HOTEL LEUL DE AUR poate în orice moment să modifice această politică, procedura actualizată fiind valabilă de la data publicării pe site.
• Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul HOTEL LEUL DE AUR cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre urmatoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: office@leuldeaur.com cu mențiunea în atenția Responsabilului HOTEL LEUL DE AUR cu protecția datelor – department Marketing.
sau
– prin poștă sau curier la adresa: 515800 Sebeș, Str Lucian Blaga nr 8, Județul Alba, – cu mențiunea în atenția Responsabilului HOTEL LEUL DE AUR cu protecția datelor – department Marketing.